Bendrovė

 Bendrovė turi Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą Nr.13, leidžiantį užsiimti nurodytomis žemės gelmių tyrimo rūšimis:
 

 •  Požeminio vandens (visų rūšių, taip pat žemės gelmių šiluminės energijos) paieška ir žvalgyba Hidrogeologinis žemės gelmių kartografavimas
 • Geocheminis žemės gelmių kartografavimas
 • Ekogeologinis žemės gelmių kartografavimas
 • Inžinerinis geologinis žemės gelmių kartografavimas
 • Inžinerinis geologinis (geotechninis) tyrimas
 •  Ekogeologinis tyrimas
 • Geofizikinis tyrimas

  UAB “GROTA” Analitinė laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą Nr. 1AT-289 atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus.
   
  UAB “GROTA” įkurta 1991 m. spalio mėn. 7 d.
  Svarbiausios veiklos kryptys:
  Požeminio vandens užterštumo tyrimai;
  Monitoringas ir taršos grėsmės prognozavimas;
  Naftos produktais užterštų vandeningų sluoksnių valymas;
  Požeminio vandens eksploatacinių išteklių vertinimas;
  Požeminio vandens vandenviečių Sanitarinės apsaugos zonos projektai;
  Vandens ir grunto užterštumo laboratoriniai tyrimai;
  Ekologiniai, inžineriniai tyrimai ir situacijos įvertinimas įvairių aplinkai pavojingų objektų eksploatacijos ir statybos vietose;
  Taršos migracijos aeracijos zonoje ir vandeninguose sluoksniuose procesų eksperimentiniai tyrimai taikant natūralius modelius;
  Darbai, susiję su negilių gręžinių vandens tiekimui įrengimu bei vandens lygio pažeminimu adatiniais filtrais.